Mã Số Loại Bánh Đơn Giá Số Lượng Đơn Vị Thành Tiền (VNĐ)
Viên Thả Lẩu
4421 Cốt lẩu Haidilao cao cấp - vị cay tê tứ xuyên 48,000  Cái 0